ارقام گیلاس زرد ایرانی

گیلاس زرد یا سفید یکی از ارقام گیلاس ایرانی است که با طعم مناسبی عرضه می شود و مشتریان خود را دارد و از طعمی خوب برخوردار است.
گیلاس از جمله میوه هایی است که در ارقام مناسبی مانند گیلاس زرد به صورت ارقام ایرانی کاشته و برداشت می شود و این رقم از گیلاس با طعم مناسب و مشتری پسند در انواع تازه برای استفاده در محصولات مختلف کاربرد دارد و دارای کیفیت مطلوب در ارقامی است که با روش مناسب پرورش یافته اند.
منبع: ترشی و مربا ایران