قیمت تولید گیلاس سفید

تولید و پرورش گیلاس سفید و گیلاس زرد ارومیه مانند پرورش انواع دیگر از میوه های مختلف دارای قیمت و هزینه های متعددی است و از این رو تنوع مطلوبی نیز دارد.

گیلاس سفید از انواع گیلاس است که با هزینه های تولید مختلفی همراه می باشد از این رو در تنوع مطلوبی عرضه می شود و انواعی از گیلاس های شیرین سفید دارای طعم مناسبی هستند که قیمت عرضه انواعی از این گیلاس و گیلاس خشک شده با یکدیگر متفاوت بوده و در قیمت های مختلف فروخته می شوند.