پخش عمده گیلاس پیوندی

پخش عمده و روش فروش به صورت عمده برای انواع گیلاس زرد پیوندی با طعم مناسب و میوه های شیرین با قیمتی خوب صورت می گیرد.
گیلاس های پیوندی در انواع مطلوب و باکیفیت وجود دارد و روش پرورش مناسب برای انواع گیلاس پیوندی سبب می شود که این میوه در انواع مرغوب تهیه شود. پخش عمده گیلاس به صورت میوه های مناسب صورت می گیرد و این میوه در طعم خوب و میوه های رسیده درشت در خرید عمده ارائه می گردد.